Monday, 26 October 2015 23:27

Ansøgning om netværkskonto

Written by

Du skal ansøge om en netværkskonto, hvis du netop er flyttet ind. Dette kan du gøre online her, eller du kan henvende dig på netværkskontoret.

Monday, 26 October 2015 23:23

Reglementer

Written by

Beboerrådet udformer og varetager reglementerne på Grønjordskollegiet:

 

Forretningsorden for Beboerrådet .doc
Forretningsgang for bevillinger .doc
Vedtægter for klageudvalget .doc

 

Husorden for Grønjordskollegiet .doc
Netværksreglement .doc
Malereglement .doc
Køkkenreglement .doc
Fremlejereglement .pdf
Møbelreglement .doc
Syn- og Vedligeholdelsesreglement .doc
Intern flytning reglement .doc
Videoovervågningsreglement .docx

 

 

Monday, 26 October 2015 23:22

Klager

Written by

Et vigtigt punkt i Beboerrådets arbejde er behandling af klager fra jer beboere, hvis i skulle have en støjende nabo, genbo, overbo el.lign., et elendigt fungerende køkken, stærke uoverensstemmelser med en anden kollegianer o.lign.

Så forsøger vi at finde en løsning på jeres problemer, mægle med henblik på at bilægge stridigheder eller i meget grove tilfælde at give advarsler eller i sidste instans udsmidning fra kollegiet.

En Kopi skal sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klager skal være være på følgende form, ellers vil de ikke blive behandlet:

Klager: Jens Jensen 6908

Klage Emne: Trussel

Klage Over: beboeren på 6910

Dato og Tid: 29/02/15

Evt. Vidner eller beviser: beboer på 6911.

Hændelsesforløb:

Jeg stod på gangen da beboeren af værelse 6910 kom ud af sit værelse og røg en cigaret.

Jeg bad beboeren at slukke da rygning ikke er tilladt, han blev derefter sur, og sagde

"Hvis du ikke holder kæft så smadrer jeg dig"

Beboeren på 6911 var også ude på gangen og hørte det hele.

Monday, 26 October 2015 23:21

Projekter

Written by

Beboerrådet har hvert år 100.000kr at lave projekter for. De 100.000 kroner BR råder over er imidlertid langt fra det eneste felt, som Beboerrådet opererer på. Endnu vigtigere end og udover dette bevillingsbeløb, så er Beboerrådet et organ, der tager initiativ til og virkeliggør forskellige projekter til gavn for hele kollegiet og alle kollegiets beboere. I nedenstående undermenuer kan du se nogle projekter, som Beboerrådet enten har iværksat eller som det stadig arbejder på.

Miljø

Miljøet er for alvor kommet på dagsordenen de seneste år både i medierne og i samfundsdebatten i al almindelighed. Dels pga. denne aktualitet men også grundet stigende el- og varme-priser har beboerrådet igangsat en kampagne, hvor vi for det første har sat klistermærker på alle døre og for det andet delt nogle små skrivelser ud til alle værelser om, hvordan man kan blive bedre til at spare på energien. Disse kan her ses på dansk og engelsk. '

Sikkerhed

I løbet af de sidste 10 år er der kommet et voksende problem i både lokalområdet og på kollegiet med et stigende antal indbrud, tyveri, vandalisering m.m. I forhold til denne problematik har Beboerrådet markeret sig ved to ting.

For det første har vi rent praktisk været ophavsmand til, at få sat låse på alle indgangsdørene til etagerne – tidligere var dette blot i de to første etager. Herved er der blevet sat en væsentlig hindring op for de uromagere og bøller som dels genererer usikkerhed blandt kollegiets beboere og dels forårsager hærværk på kollegiet.

For det andet har vi sat en informationskampagne i gang, hvor vi - i øvrigt sammen med informationerne om, hvordan man kan spare på energien - har sat (SLUK/LUK) klistermærker på alle døre. Derudover har vi omdelt nogle handouts med råd til, hvorledes man kan sikre kollegiet mod potentiel kriminalitet og hærværk og holde uønskede personer fra kollegiets matrikelnr. Disse kan ses her pådansk og engelsk.

Multisportsbaneprojektet

Forhistorie

I slutningen af 2008 tog beboerrådet (BR) den beslutning at undersøge muligheden for anlæggelse af en multisportsbane der, hvor den ”såkaldte” boldbane i buret lige nu ligger. Årsagen var dels den nuværende boldbanes tilstand, der mildest talt er horribel, men også et ønske om at anlægge en bane der kan anvendes til flere formål i stedet for blot fodbold. Tanken har været, at en multisportsbane udover fodbold også skulle kunne bruges til fx hockey og basket. I løbet af 2009 overvandt BR en række forhindringer, der i starten stod i vejen for en egentlig påbegyndelse af anlæggelsen af en multisportsbane. Vi har endvidere taget kontakt til en entreprenør og fået et tilbud på projektet.

Afstemning

Mandag d. 2. november 2009 blev der afholdt et beboermøde i fælleshusets mødelokale omkring multisportsbaneprojektet (se beboermødeopslaget her). Efter en ganske kort introduktion til projektet fra BR’s side kom der to salgsmænd fra virksomheden A-sport, der holdt et oplæg om projektet. Som afsluttende punkt blev der blandt de fremmødte til beboermødet holdt en afstemning om projektet, og det blev - blandt de fremmødte beboere - enstemmigt vedtaget at beboerrådet kunne fortsætte med projektet.

Et succesfuldt projekt

Beboernes vedtagelse af projektet ansporede kollegiets hovedbestyrelse til ved et møde senere på året til at kollegiet som sådan kunne gå videre med projektet. I august 2010 blev multisportsbanen således en realitet, som står til fri afbenyttelse for alle kollegiets beboere - et projekt med udspring i beboerrådet er nu blevet en realitet

To billeder fra banen

multi1

multi3

Monday, 26 October 2015 23:20

Bevillingspenge

Written by

Beboerrådet råder hvert år over kr. 100.000 som kan bevilges til formål der er fremmende for kollegiet og dets beboere.
Alle beboere kan ansøge om penge til formål de mener måtte være relevante. Man ansøger ved at skrive en ansøgning som lægges i Beboerrådets postkasse på posthuset. Husk at anføre begrundelse samt et økonomisk overslag.
Vores procedure, forretningsgang samt retningslinier for behandling af bevillinger ses her.

Beboerrådet har udfærdiget en blanket du kan benytte i forbindelse med ansøgning om bevilling. Hent den her.

Monday, 26 October 2015 23:14

Ledige stillinger

Written by

Ledige stillinger på Hatten:

- DJ
- Bartendere

OBS: Stillingerne er ikke lønnede, dog giver det et gavekort på en flaske med tilhørende sodavand eller juice på Hatten efter hver endt vagt. 

______________________________________________________

Ledige stillinger i KF:

- Der er pt. ingen ledige stilinger i KF

Dog har vi altid brug for nye tiltag, så hvis du har en god ide til hvad vi kunne lave i KF, så send en mail og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hvis du er interesseret i en eller flere af stillingerne, så læg en ansøgning i KFs postkasse eller send den til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Så vil du blive kaldt ind til en samtale hurtigst muligt.

Hvorfor egentlig have et job i KF?

Se detaljerede arbejdsbeskrivelser.

Monday, 26 October 2015 23:14

Billedgalleri

Written by
Monday, 26 October 2015 23:13

Har du en god ide?

Written by
Monday, 26 October 2015 23:13

Lagersalg

Written by

Lagersalget er ikke længere en selvstændig enhed med er kommet under Hatten. Lagersalget sælger derfor nu fra Hatten i følgende åbningstider:
Torsdag 19-22

Kontakt Hatten for at høre om muligheden for at bestille til fest.

--

Der sælges i Lagersalget på Hatten et bredt sortiment af specielt øl, spiritus, sodavand men også vin til studievenlige priser. 

 

Vi modtager alt pant!

 

Mht. betalingsmidler modtages der – udover selvfølgelig kontanter– både dankort, visa, visa electron og mastercard.

Monday, 26 October 2015 23:12

Kalender

Written by
Page 6 of 9