Tuesday, 27 October 2015 00:02

Beboerrådet

Written by

Om beboerrådet (Følg Beboerrådet på facebook


Beboerrådet (ikke at forveksle med KF) har forskellige ansvarsopgaver såsom:

  • Varetage beboernes interesse ift. deres lejemål
  • Udarbejde husorden og andre reglementer
  • Håndtere klager fra beboere
  • Repræsentere beboerne i kollegiet bestyrelse (2 ud af 6 medlemmer)
  • Holde opsyn med varetagelsen og forbedring af fysiske boligforhold samt udarbejde idéer herfor

 

Beboerrådet råder over en bevilgningspulje på 100.000 kroner i hvert regnskabsår, hvor beboere kan søge
penge til projekter såfremt kravene herfor bliver overholdt (læs mere her)

 

Beboerrådet består af 3-5 ulønnede medlemmer. Alle faste beboere er valgbare, og man vælges på et
beboermøde for 2 år af gangen. Genvalg er muligt.
2 gange om året afholdes ordinære beboermøder hvor alle beboere anbefales at deltage. Beboerrådet
orienterer om afsluttede projekter, igangværende projekter og kommende projekter. Derudover kan
beboerne komme med indspark og endelig vælges/genvælges der medlemmer til BR.
Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet er du meget velkommen til at sende en
ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontakt:
Beboerrådet kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., derudover anbefales det at følge med på gjk.dks forside samt
facebooksiden for kommende beboermøder og lignende

Tuesday, 27 October 2015 00:02

Kollegianerforeningen

Written by

KF står for alle sociale aktiviteter på Grønjordskollegiet og står bl.a. for sportsaktiviteter, udleje af festlokale, midsommerfest og Hatten (selvom den i praksis køre som en selvstændig enhed). KF står for Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Den består af 4 medlemmer, en formand, en kasserer og to menige medlemmer, alle valgt ind for et år af gangen ved en ordinær generalforsamling. Alle kan vælges ind og du kan selv stille op hvis du har lyst til at prøve kræfter med arbejdet. Alle beboere betaler hver måned 64 kr i kontingent, disse går til KFs aktiviteter.

KFs vision: At støtte op om fællesskabet og det sociale liv på kollegiet.

Spørgsmål/questions og booking til h20gjk at gmail.com

Kollegianerforeningens tilbud og nyheder

Grønjordskollegiets fanside

Følg KF på facebook

Kollegiefestværket - amagerkollegiernes festfællesskab

 

Se mere under "Om kollegianerforeningen"

Tuesday, 27 October 2015 00:01

Åbningstider

Written by

Kontoret har åbent på følgende tidspunkter:

Mandag - Torsdag
kl. 8.30 - 9.00
kl. 9.30 - 11.00
kl. 14.00 - 16.15

Fredag 
Lukket

Kontoret er lukket i dagene mellem jul og nytår.

Hvis du vil flytte ind på Grønjordskollegiet skal du læse her

Fejl og mangler meldes via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Når du melder om fejl og mangler på dit værelse eller dit fælleskøkken, så skal du være opmærksom på, at der hvor der skal ske reparation eller udskiftning, skal der være ryddet og gjort rent. Kommer vi for at udføre en arbejdsopgave, som du har bedt om og der ikke er ryddet og gjort rent, så går gårdmanden igen og du skal betale en 1/2 times arbejdsløn for den spildtid vi derved får.

Administrationskontoret
Grønjordskollegiet
Grønjordsvej
2300 København S

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (+45) 3255 6565
Fax: (+45) 3255 6556
Bankkonto: 6825-100861

Tuesday, 27 October 2015 00:01

Kontakt GJK

Written by
Administrationskontoret
Grønjordskollegiet
Grønjordsvej
2300 København S
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (+45) 3255 6565
Fax: (+45) 3255 6556
Internt lok.nr.: 6921
Bankkonto: 6825-100861
Monday, 26 October 2015 23:58

Hatten Eksempel

Written by

Hatten bar er kollegianernes samlingssted. Her kan man drikke billige øl og tæske sit køkken i bordfodbold. Den anden torsdag i måneden er der Stand Up, information om disse bliver hængt op på opslagstavlerne på gangene, men man kan med fordel holde sig opdateret på Hattens facebookside, der jævnligt bliver opdateret med de nyeste arrangementer. På Hatten prøver vi gerne nye ting af og er åbne for forslag til nye arrangementer eller fester, så hvis du vil have din idé ført ud i livet så skriv til os på:

Arrangementer annonceres også på Facebook

Åbningstider: 

Torsdag: 21.00 - 02.00
Fredag: 22.00 - 04.00
Lørdag: 22.00 - 04.00

Ved særlige arangementer kan åbningstiderne variere.

Monday, 26 October 2015 23:55

Referater BR

Written by

Her findes referater fra Beboerrådsmøder, Beboermøder samt diverse andre møder

Fra nyeste til ældste

2018

-

2017

5. december Ekstraordinært beboerrådsmøde - Dansk

December 5th Extraordinary residents meeting - English

18. april

2016

31. marts

2015

-

2014

17. november

2013

26. november

2012

-

2011

-

2010

2009

2. november

2008

-

2007

-

2006

23. maj

22. marts

2005

2. november

12. oktober

14. juli

5. april

16. februar

12. januar

2004

Ukendt dato

3. november

19. oktober

27. marts

9. marts

17. februar

21. januar

2003

3. december

15. oktober

2002

7. februar

2001

17. oktober

<2001

-

 

Monday, 26 October 2015 23:54

Midertidlige tilbud

Written by

ikke opdateret.

Kollegianerforeningen tilbyder fra tid til anden en ekstraordinær sportsaktivitet. I øjeblikket er der dog ingen. 

Monday, 26 October 2015 23:54

Hockey

Written by
Monday, 26 October 2015 23:54

Lån af fodbold

Written by
Monday, 26 October 2015 23:54

Kvindefodbold

Written by

Så er efterårssæsonen for Grønjordskollegiet damefodboldhold startet.

Vi træner fra 20-21 hver torsdag. Vi mødes ved blok 1 og følges til banen kl. 19.50.

Det er naturligvis gratis at deltage - kom endelig om du er ny eller garvet spiller.

Find holdet på Facebook: Grønjorden - GJK soccer 

Eller skriv til Nikolaj Kappelgaard eller Anna Tvergaard

Page 3 of 9