Tuesday, 27 October 2015 00:06

Nyt bookingsystem for faciliteter

Written by

Benyt fremover book.gjk.dk før brug af studiegruppe-, klaver-, fest- samt øvelokaler

 

Beboerrådet sørger nu for en bedre fordeling af kollegiets faciliteter med nyt bookings½ystem

Følg os på facebook!

Det er webredaktøren der står for at registrere brugere. Det kan godt tage 24 timer at blive godkendt

Tuesday, 27 October 2015 00:06

Generalforsamling onsdag 25/2 2015 kl. 20 på Hatten

Written by

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af forretningsorden
5. Fremlæggelse af nuværende og fremtidige aktiviteter
6. Vedtægtsændringer
7. Regnskab
8. Bestyrelsesvalg
9. Valg af suppleanter
10. Evt.

Vel mødt GJK'er! :-)

Tuesday, 27 October 2015 00:05

Facebook sider

Written by

Grønjordskollegiets hovedside. Bruges blandt andet til at reklamere for sig selv
https://www.facebook.com/kollegiet

Grønjordskollegiets 'tidsløse' side: Dette er en gruppe side og har generelt mere aktivitet
https://www.facebook.com/groups/gjkdk/

Grønjordskollegiets Netværkskontor & Systemadministratore:
https://www.facebook.com/GJKnetwork/

Hver blok seperat
Blok 1 ••• Blok 2 ••• Blok 3 ••• Blok 4 ••• Blok 6

Beboernetværket
https://www.facebook.com/groups/559858014064000

Kollegianerforeningen
https://www.facebook.com/Kollegianerforeningen

Beboerrådet på GJK
https://www.facebook.com/brgjk

Opslagstavle: køb & sælg
https://www.facebook.com/groups/gjkmarketplace

 

Hatten bar
https://www.facebook.com/HattenBarGJK

 

Kollegiefestværket
https://www.facebook.com/kollegiefest

 

 

Hobbier

Beachvolley på Grønjordskollegiet
https://www.facebook.com/groups/gjkvolley/

The Creative Cave - H10
https://www.facebook.com/groups/kreagjk

GJK Jernhulen
https://www.facebook.com/groups/gjkmotionsrum

GJK music
https://www.facebook.com/groups/1481316685467366/

GJK Running
https://www.facebook.com/groups/gjkrunning

 

GJK Board Games
https://www.facebook.com/groups/gjkgames/

KF: Indoor Swimming - Winter/Spring Season
https://www.facebook.com/events/582513595155662/

KF: Tilmeld dig drenge eller pige fodbold
https://www.facebook.com/Kollegianerforeningen/app_2472677054

GJK Fodbold (Grønjordskollegiet)
https://www.facebook.com/groups/gjkbold

Gjk - Girls soccer team
https://www.facebook.com/groups/gjkgirls/

Grønjordskollegiet - Multisportbanen
https://www.facebook.com/groups/gjksport

GJK Rollerskaters
https://www.facebook.com/groups/gjkroller

GJK - Table Tennis
https://www.facebook.com/groups/gjktt/

 

Tuesday, 27 October 2015 00:05

Socialt

Written by

Dette er hovedsiden for socialt

Tuesday, 27 October 2015 00:04

Byggeri på nabogrunden

Written by

Opdatering 2018

Kvateret hedder August Schade Kvarteret. Se lokalplan foreslag: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2585619&plantype=20&status=V

Opdatering fra Nordea omkring deres 'Ørestad Nord' domicil: https://www.nordeaejendomme.dk/det-nye-nordea-domicil/

 

Billede taget 30 marts 2018

__________________________________________________________________________

Gammel nyhed fra 2015:

Nordea bygger nyt kæmpe hovedkvarter i Ørestad. I stueetagen vil der være butikker og spisesteder til 700 beboere og de 3.500 som planlægges at have arbejde der.

Byggeriet koster 1,3 milliarder kroner og forventes færdigt i slutningen af 2016.

 

Se nyhedsartiklen Magasinet KBH har bragt om det:

http://www.magasinetkbh.dk/indhold/nordea-%C3%B8restad

 

Billede taget den 28. october 2014 middag

Tuesday, 27 October 2015 00:04

Velkommen

Written by

Velkommen til Grønjordskollegiets hjemmeside.

Tuesday, 27 October 2015 00:02

Beboerrådet

Written by

Om beboerrådet (Følg Beboerrådet på facebook


Beboerrådet (ikke at forveksle med KF) har forskellige ansvarsopgaver såsom:

  • Varetage beboernes interesse ift. deres lejemål
  • Udarbejde husorden og andre reglementer
  • Håndtere klager fra beboere
  • Repræsentere beboerne i kollegiet bestyrelse (2 ud af 6 medlemmer)
  • Holde opsyn med varetagelsen og forbedring af fysiske boligforhold samt udarbejde idéer herfor

 

Beboerrådet råder over en bevilgningspulje på 100.000 kroner i hvert regnskabsår, hvor beboere kan søge
penge til projekter såfremt kravene herfor bliver overholdt (læs mere her)

 

Beboerrådet består af 3-5 ulønnede medlemmer. Alle faste beboere er valgbare, og man vælges på et
beboermøde for 2 år af gangen. Genvalg er muligt.
2 gange om året afholdes ordinære beboermøder hvor alle beboere anbefales at deltage. Beboerrådet
orienterer om afsluttede projekter, igangværende projekter og kommende projekter. Derudover kan
beboerne komme med indspark og endelig vælges/genvælges der medlemmer til BR.
Hvis du er interesseret i kollegiets foretagende og livet på kollegiet er du meget velkommen til at sende en
ansøgning eller stille eventuelle spørgsmål på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontakt:
Beboerrådet kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., derudover anbefales det at følge med på gjk.dks forside samt
facebooksiden for kommende beboermøder og lignende

Tuesday, 27 October 2015 00:02

Kollegianerforeningen

Written by

KF står for alle sociale aktiviteter på Grønjordskollegiet og står bl.a. for sportsaktiviteter, udleje af festlokale, midsommerfest og Hatten (selvom den i praksis køre som en selvstændig enhed). KF står for Kollegianerforeningen ved Grønjordskollegiet. Den består af 4 medlemmer, en formand, en kasserer og to menige medlemmer, alle valgt ind for et år af gangen ved en ordinær generalforsamling. Alle kan vælges ind og du kan selv stille op hvis du har lyst til at prøve kræfter med arbejdet. Alle beboere betaler hver måned 64 kr i kontingent, disse går til KFs aktiviteter.

KFs vision: At støtte op om fællesskabet og det sociale liv på kollegiet.

Spørgsmål/questions og booking til h20gjk at gmail.com

Kollegianerforeningens tilbud og nyheder

Grønjordskollegiets fanside

Følg KF på facebook

Kollegiefestværket - amagerkollegiernes festfællesskab

 

Se mere under "Om kollegianerforeningen"

Tuesday, 27 October 2015 00:01

Åbningstider

Written by

Kontoret har åbent på følgende tidspunkter:

Mandag - Torsdag
kl. 8.30 - 9.00
kl. 9.30 - 11.00
kl. 14.00 - 16.15

Fredag 
Lukket

Kontoret er lukket i dagene mellem jul og nytår.

Hvis du vil flytte ind på Grønjordskollegiet skal du læse her

Fejl og mangler meldes via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Når du melder om fejl og mangler på dit værelse eller dit fælleskøkken, så skal du være opmærksom på, at der hvor der skal ske reparation eller udskiftning, skal der være ryddet og gjort rent. Kommer vi for at udføre en arbejdsopgave, som du har bedt om og der ikke er ryddet og gjort rent, så går gårdmanden igen og du skal betale en 1/2 times arbejdsløn for den spildtid vi derved får.

Administrationskontoret
Grønjordskollegiet
Grønjordsvej
2300 København S

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (+45) 3255 6565
Fax: (+45) 3255 6556
Bankkonto: 6825-100861

Tuesday, 27 October 2015 00:01

Kontakt GJK

Written by
Administrationskontoret
Grønjordskollegiet
Grønjordsvej
2300 København S
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: (+45) 3255 6565
Fax: (+45) 3255 6556
Internt lok.nr.: 6921
Bankkonto: 6825-100861
Page 3 of 9